Jump menu

Main content |  back to top

Section 1/x

Retailer worden bij Shell? Vul dan dit formulier in.

Sexe *

Sexe *

Velden met een * zijn verplichte velden

Burgerlijke staat *

Burgerlijke staat *

Werkt uw ( eventuele ) partner ook ?

Werkt uw ( eventuele ) partner ook ?

Gaat uw partner meewerken in uw bedrijf?

Gaat uw partner meewerken in uw bedrijf?

Gaan uw kinderen meewerken in uw bedrijf?

Gaan uw kinderen meewerken in uw bedrijf?

Graag aangeven welke opleiding(en) u gedaan heeft en wanneer er een diploma is behaald.

Graag aangeven welke werkervaring(en) u heeft, ook graag aangeven periode, werkgever, functie,
reden beëndiging, contactpersoon en telefoonnummer.

Graag aangeven: Periode
Naam bedrijf/organisatie
Soort onderneming
Omvang in termen van jaaromzet en aantallen personeel (fte)
Reden beëindiging

Financiële middelen

Om Retailer bij Shell te worden dient u een BV op te richten.

Heeft u hier ervaring mee? *

Heeft u hier ervaring mee? *

Bent u bereid en in staat een BV op te richten? *

Bent u bereid en in staat een BV op te richten? *

Beschikt u over een startkapitaal/eigen vermogen? *

Beschikt u over een startkapitaal/eigen vermogen? *

Zo niet: Bent u bereid financiële verplichtingen aan te gaan om in een startkapitaal te voorzien? *

Zo niet: Bent u bereid financiële verplichtingen aan te gaan om in een startkapitaal te voorzien? *

Mobiliteit - Voor welke regio opteert u? Meerdere regio's zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien u bereidt bent om te verhuizen:

Mobiliteit - Voor welke regio opteert u? Meerdere regio's zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien u bereidt bent om te verhuizen:

Hoe heeft u vernomen dat Shell op zoek is naar Retailers?'

Hoe heeft u vernomen dat Shell op zoek is naar Retailers?'

Door 'Ja' (te kiezen) en hieronder op 'Verzenden' te klikken:

(1) verklaart u dat u de informatie in dit gegevensbeschermingsformulier hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd;

(2) verklaart u dat de in dit formulier ingevulde informatie volledig en naar waarheid is;

(3) gaat u akkoord met de verwerking van de in dit formulier of bij navolgende gesprekken verstrekte informatie voor hiervoor genoemde doelen alsmede van alle overige persoonsgegevens die u afzonderlijk op de wijze en in de mate zoals in dit formulier beschreven, verstrekt en

(4) geeft u expliciet toestemming voor diepgaand antecedentenonderzoek (inclusief verwerking van eventuele strafrechtelijke gegevens) en doorgifte van de informatie naar andere landen, ook als deze buiten de Europese Economische Zone liggen.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld onder de naam "RBA ondernemers Shell" bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Postbus 79, 2900 AB Capelle a/d IJssel.

Toestemming

*