Jump menu

Main content |  back to top

Heeft u gewasschade door de aanwezigheid van kabels en/of leidingen van NAM? Meldt dit ten minste 3 kantoordagen voor het oogsten van het gewas via onderstaand online formulier. Na beoordeling van de gemelde schade door de afdeling Vergunningen en OmgevingsmanagementĀ van NAM zal de vastgestelde gewasschadevergoeding aan u worden uitgekeerd.

Section 1/x

SCHADE AAN GEWAS:

Schade aan gewas:

NADERE GEGEVENS:

 

GEGEVENS GRONDEIGENAAR/GEBRUIKER:

Voor uw bankrekeninggegevens (IBAN/BIC) zal NAM in geval van uitkering van de gewasschadevergoeding met u contact opnemen.

Privacyverklaring

*