Jump menu

Main content |  back to top

Formulier voor medewerkers van (sub)contractors werkzaam op NAM-locaties om melding te doen van verbetermogelijkheden of onrechtmatigheden.

Section 1/x

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Veiligheid is de belangrijkste prioriteit tijdens het werken op NAM-locaties. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de eigen medewerkers en de werknemers van (onder)aannemers dit veiligheidsbeleid op een goede wijze uitdragen. Toch zijn er altijd verbeteringen mogelijk. NAM is zeer geïnteresseerd in zaken die verder geoptimaliseerd kunnen worden. De voorkeur wordt er aan gegeven dat dergelijke meldingen, klachten of suggesties worden besproken met NAM-locatieverantwoordelijke. Een andere mogelijkheid is om uw melding hieronder te plaatsen.

U kunt eventueel uw melding anoniem plaatsen. Wanneer u het echter op prijs stelt om een reactie/terugkoppeling te ontvangen, vult u dan alle onderstaande gegevens in. Wij kunnen dan bij een eventuele onduidelijkheid ook contact met u opnemen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.