Jump menu

Main content |  back to top

Heeft u gewasschade door de aanwezigheid van kabels en/of leidingen van NAM? Meldt dit ten minste 3 kantoordagen voor het oogsten van het gewas via onderstaand online formulier. Na beoordeling van de gemelde schade door de afdeling Vergunningen en OmgevingsmanagementĀ van NAM zal de vastgestelde gewasschadevergoeding aan u worden uitgekeerd.

 Gras
 Tarwe
 Rogge
 Gerst
 Haver
 Snijmais
 Suikerbieten
 Consumptieaardappelen
 Zetmeelaardappelen
 Pootaardappelen
 
*
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*

Voor uw bankrekeninggegevens (IBAN/BIC) zal NAM in geval van uitkering van de gewasschadevergoeding met u contact opnemen.

 Hiermee verklaar ik dat ik mijn gegevens volledig en juist heb ingevuld, akkoord ga met de inhoud van onderstaande privacyverklaring (opent in een nieuw scherm) , toestemming geef tot het verwerken van de door mij verstrekte gegevens en tot de overdracht van deze gegevens aan derden overeenkomstig de inhoud van de privacyverklaring